Korisnički servis 018 4 150 456

Politika privatnosti

Ova Politika primenjuje se samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje NetNet primi u bilo kom formatu kroz svoje aplikacije.

NetNet će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

Obaveštenje/Korišćenje ličnih podataka

NetNet će održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili od NetNeta.

Ukoliko NetNet odluči da promeni ovu politiku, NetNet će postaviti izmene na ovoj stranici kako bi naši klijenti, koji je primenjuju i koriste, bili svesni koje lične podatke NetNet obradjuje, kako ih NetNet koristi i pod kojim okolnostima ih NetNet otkriva, ako je to slučaj. Ukoliko u bilo kom trenutku NetNet odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, NetNet će e-meilom ili postavljanjem obaveštenja na web sajtu www.netnet.rs obavestiti svoje klijente najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.

Integritet podataka

NetNet će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši klijenti ili sa važečim zakonima ili propisima.

Bezbednost

NetNet je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obradjuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedjivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, NetNet je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obradjuje. NetNet nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obradjuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplasnkog otkrivanja, NetNet će preduzeti komercijalno razumne korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

Pristup/Ispravke

U većini slučajeva, kada NetNet prikuplja lične podatke on to čini u ime sopstvene kompanije. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka klijent treba da kontaktira NetNet.

Nadzor/Primena

NetNet ima Rukovodioca za privatnost podataka koji je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane NetNeta. NetNet-ov Rukovodilac za privatnost podataka dostupan je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbednosti podataka.

Po pitanju ličnih podataka NetNet saradjuje sa organima za zaštitu ličnih podataka.

Opšte

Pravno odricanje odgovornosti
NetNet može lične podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis ili uveren u dobre namere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili lična bezbednost NetNet-a, njegovih korisnika i javnosti.

Kolačići i linkovi ka ostalim sajtovima
NetNet može koristiti kolačiće kako bi poboljšao iskustva korisnika dok koriste NetNet-ov softver. Kolačići su mali delovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno koji pamti informacije i pomaže da se identifikujete na veb sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo veb server u domenu koji je izdao kolačić. U principu, kolačići pomažu korisnicima obavljajući odredjene funkcije kako što je pamćenje lozinke i lične preferencije u pogledu sajtova.

Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina veb pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Medjutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje softvera.

Naš softver može sadržati linkove ka drugim sajtovima. NetNet nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaje tih drugih sajtova.

Privatnost dece
NetNet se obavezuje da će štititi potrebe privatnosti dece i podstiče roditelje i staratelje da igraju aktivnu ulogu u aktivnostima i interesovanjima njihove dece na mreži. NetNet ne prikuplja namerno informacije od dece ispod 13 godina starosti i NetNet ne usmerava svoj veb sajt niti svoje servise na decu uzrasta ispod 13 godina.